Tietosuojaseloste

Tässä on yksinkertainen tietosuojaseloste, joka soveltuu Tsemppis.fi-sivustolle, jossa kerätään vain henkilön nimi ja sähköpostiosoite:


Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Tsemppis.fi
Suopursuntie 4, 25500 Perniö
hanna.saario@tsemppis.fi

Kerättävät tiedot
Keräämme seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme tietoja, jotta voimme vastata yhteydenottopyyntöihin ja tarjota pyydettyä palvelua.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki vaatii.

Tietojen vastaanottajat
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei laki tai viranomainen sitä edellytä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa omat tietonsa
  • Oikeus vaatia tietojen oikaisua tai poistamista
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että tietosuojalainsäädäntöä on rikottu.

Tietojen suojaaminen
Suojaamme henkilötiedot asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai tuhoutumiselta.

Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että tietosuojalainsäädäntöä on rikottu.

Yhteydenotot
Tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja pyynnöissä voit ottaa yhteyttä meihin:
hanna.saario@tsemppis.fi


Voit muokata ja täydentää tietosuojaselostetta yrityksesi ja tarpeidesi mukaan. On tärkeää, että kaikki tarpeelliset tiedot ovat mukana ja seloste on helposti ymmärrettävä.